Bliv medlem

Medlemskab i Nakskov Bygningsbevaringsforening koster 200,- kr. årligt

For dit medlemsskab modtager du:

 • Bladet “By og Land”, der udkommer 4 gange årligt fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
 • Nyhedsbreve fra Nakskov Bygningsbevaringsforening om foreningens arbejde
 • Tilbud om at deltage i foreningsarrangementer
 • Mulighed for at komme med input til høringssvar vedrørende bevaringsværdige bygninger.

  Dit fulde navn

  Adresse

  Nr.

  By

  Postnr.

  Telefonnummer

  E-mail