Om

Hvad er foreningens formål?

Nakskov Bygningsbevaringsforening er stiftet med det formål at værne om kulturmiljøerne i tidligere Nakskov Kommune, herunder i særdeleshed bevaringsværdige bygninger.

Nakskov er en af Danmarks gamle middelalderkøbstæder, og det ses tydeligt på bykernen, hvor matrikler og gadeforløb stadig har et middelalderligt præg. Nakskov er desuden en af landets bedst bevarede købstæder med en lang række smukke købmandsgårde og boliger, hvoraf flere kan dateres tilbage til 1600-tallet og enkelte endda længere tilbage. Kvaliteten og mængden af bevaringsværdige ejendomme gør Nakskov helt unik og giver gode muligheder for udvikling af bymiljøet.

Imidlertid er byens bygningskultur også presset af en del mislighold og fare for nedrivning, og det er i de tilfælde at der er brug for bygningsbevaringsforeningen. Jo flere vi er, des stærkere står vi, og derfor har vi brug for dig. Meld dig ind i foreningen under fanen “Bliv medlem”.

Bestyrelsen

Forperson: Flemming Willum Petersen
Næstforperson: Pernille Bærendtsen
Kasserer: Lene Lund-Hansen
Sekretær: Thomas Langhoff-Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Søren Rosenberg Jensen
Bestyrelsesmedlem: Susanna Schönecker
Bestyrelsesmedlem: Kit Kjærbye
Bestyrelsesmedlem: Thomas Steen Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Allan Blak
1. Suppleant: Brian Willum Petersen
2. Suppleant: Brian Johansen

Kontaktoplysninger

Formand: Flemming Willum Petersen
Email: flemmingwillum@gmail.com
Telefon: 91119180