Nedrivning af Herredskirke Kirke?

Den 5. september 2023 kunne man i Lolland-Falsters Folketidende læse, at menighedsrådet i Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogn, har åbnet op for ideen om, at kirken kan nedrives.

Problemet er at Herredskirke Kirke ikke har været i jævnlig brug i henved 10 år, og mens menighedsrådets totale budget er ca. 2 millioner årligt, er der nu brug for en tagreparation, som koster anslået 3,5 mio. kroner. Kirken er iflg. TV2 Øst taget ud af brug, da det geografiske område som udgør det oprindelige kirkesogn, nu kun er beboet af 10-20 mennesker.

I Nakskov Bygningsbevaringsforening opponerer vi naturligvis kraftigt imod ideen om nedrivning.
Menighedsrådet understreger dog også, at før en nedrivning kan komme på tale, skal det undersøges om kirken kan benyttes til andet formål.

Imidlertid er det begrænset hvor mange kunsthaller, koncertsale og spabade Vestlolland kan bære, hvis det er den type anvendelse man tænker i. Er der mon nogen der kunne have interesse i at anvende kirken til beboelse eller overnatningsmuligheder?

Kunne man forestille sig en “gratis” tagrenovering, hvis kirken bruges som case på bevaringsuddannelserne eller tømreruddannelsen? Dette vil sikre at bygningen kan restaureres relativt prisbilligt, samtidig med at nyuddannede får hænderne ned i restaureringsarbejde fra starten, og dermed bevirke at også andre middelalderkirker i fremtiden kan vedligeholdes og restaureres korrekt.

Mens Herredskirke er den første kirke som foreslås nedrevet, vil det næppe være den sidste. På Vestlolland findes 29 middelalderkirker i et område, hvor der bor omkring 6000 mennesker, og det siger sig selv, at dette ikke kan opretholde en jævnlig brug af samtlige kirker. Det nævnes allerede nu, at nabokirken til Herredskirke Kirke, Branderslev Kirke, er taget ud af drift grundet utæt tag.

Forslag om at nedrive umistelig national kulturarv som fx. kirker alene på baggrund af økonomiske udfordringer er set med vores øjne en helt grotesk idé. Udover at bygningerne har en alder og kulturel betydning, der gør dem værdifulde i sig selv, er der også på Vestlolland tale om et kulturelt landskab, som dokumenterer den historiske befolkningstæthed og kirken som magtfaktor. Dermed må bygningerne også først og fremmest betegnes som historiske monumenter.

At nedrive middelalderkirker vil svare til, at begynde at pløje gravhøje ned, brænde kunst af og destruere museumsgenstande alene på baggrund af manglende økonomi til vedligeholdelse. Går man med videre med nedrivningsideen er der tale om vandalisme og hærværk mod national identitet og kulturarv på højeste niveau.

Netop i disse tilfælde hvor driften ikke kan oppebære økonomien til vedligeholdelse i sig selv, må det som ansvarshavende myndighed, være statens opgave at træde i karakter og sikre bygningernes fortsatte eksistens.

Vi opfordrer alle til at give deres mening til kende i denne sag, og håber at vi sammen med andre modstandere af nedrivning i lokalområdet, kan være med til at sikre kirkens fortsatte eksistens.

I Nakskov Bygningsbevaringforening er vi altid interesseret i nye medlemmer, som kan bakke vores sag op og give foreningen mere slagkraft overfor myndighederne.

Ønsker du et medlemskab til 200kr årligt kan du benytte linket til vores online indmeldesesblanket:
https://bevarnakskov.dk/bliv-medlem/