Vinduesudskiftning i Søndergade 2

Der er blevet søgt tilladelse til udskiftning af vinduer i Søndergade 2, som i mange år har trængt til en kærlig hånd. Nakskov Bygningsbevaringsforening har sendt følgende kommentarer til teknik og miljømyndigheden i Lolland Kommune:

Nakskov Bygningsbevaringsforening er glade for det smagfulde valg af Rationel Forma trævinduer med 3-lags energitermoruder, som med sine smalle sprosser og autentiske profilering er noget
nær det mest oprindeligt udseende vindue man kan finde på markedet, hvis man ikke vælger at få specialfremstillet hver enkelt vindue hos en snedker eller at restaurere de eksisterende vinduer.
Vi er glade for at man har valgt at bibeholde den oprindelige vinduesinddeling og også at man har valgt at restaurere de eksisterende altan- og facadedøre. Det er det helt korrekte at vælge trævinduer
frem for træ-alu vinduer i en bygning i Nakskovs historiske bykerne. 

Vi bider mærke i at de 6 stk vinduer V23 i kvistene ikke er nævnt i tilbuddet eller naboorienteringsbrevet og vi kunne godt tænke os at vide, hvad planerne er med dem.
De specielle vinduer er dyre og vanskelige at fremstille påny, og vi vil anbefale en restaurering af de eksisterende vinduer efter Raadvads metode.

Desuden skal man være opmærksom på at den eksisterende ramme omkring vinduerne generelt, samt zinkinddækningerne ved kvistene fremstilles og dimensioneres som de eksisterende.